Andra besökare köper...

1. Vilken Bibel?

Jonas Dagson. En presentation, analys och jämförelse av tjugoen svenska översättningar. Mjuk pärm. 2013.

2. Nya testamentet i åtta versioner

Nya testamentet med den grekiska grundtexten, två engelska översättningar och fem svenska översättningar. 1917 års kyrkobibel, David Hedegårds översättning, Bo Giertz översättning, Svenska Folkbibeln (2015), Grekiska grundtexten (SBLGNT 2010), New Revised Standard Version (1989), New International Version (2011), Bibel 2000. Inbunden. 2016.