Eldsflammans förlag

Reformation - historia och nutid

Andra besökare köper...

1. Det upprättade landet

Lars Enarson. Steg till nationell förvandling. Sveriges öde ligger i vågskålen. Författaren utgår från profeten Samuel som kallade Israels folk till samling inför Herren i Mispa. Mjuk pärm. 2020.

2. Hopp för Sverige - ett reformatoriskt manifest

Nu går frågan ut till dig: Är du beredd att ta ansvar? Är du den någon som är villig att bygga en mur och ställa dig i gapet, till försvar för landet? Vill du också överlåta dig till bön och reformatoriskt arbete? Den här boken är resultatet av flera års samtal, bön och arbete av en grupp kristna ledare från olika sammanhang. Inbunden med skyddsomslag. 2018.