Andra besökare köper...

1. Apostlagärningarna på vår tids språk

Översättningen är gjord av David Hedegård. Format: 11,0 x 7,5 cm. Klamrat häfte. 1978.

2. Johannesevangeliet ur NT81

Särtryck ur Nya Testamentet, Bibelkommissionens utgåva 1981. Klamrat häfte. 1981.

3. Markus evangelium på vår tids språk

Översättningen är gjord av David Hedegård. Format: 11,0 x 7,5 cm. Klamrat häfte. 1972.

4. Nya Testamentet på vår tids språk

Ny översättning med förklarande noter av David Hedegård. Inbunden. 1972.

5. Apostlagärningarna – Breven – Uppenbarelseboken

Nya Testamentet på vår tids språk (David Hedegård). Del 2. Inbunden. 1965.

6. Nya testamentet och Psaltaren. Storstil

Med illustrationer av Gustave Doré. Svenska Folkbibeln 2015. Format: 210 x 300 mm. Inbunden storformat. 2016.

7. BIBLIA. Facsimileutgåva av Carl XII:s kyrkobibel av år 1703

Biblia, Thet är All then Heliga Skrift på Swensko; Efter Konung Carl Then Tolftes Befalning Medh förriga Editioner jämnförd, Summarier, och Marginalier å nyo öfwersedde, Concordantier, och Anmärckningar förökade; Nya Register, och Biblisk Tideräkning inrättade; medh mera, som Företalet närmare uthwisar. Med Kongl. Maj:ts allernådigsta frihet. Dekorerat klotband utan kassett. Format: 6,5 x 25,5 x 38,5 cm. Vikt ca 4,4 kg. Inbundet dekorerat klotband. 1978.