Andra besökare köper...

1. Blod som ropar

Monica Farrell. Detta är ett vittnesbörd om tortyr och mord, som utförts i Europa åren 1941-43 av en KATOLSK ARMÉ, känd under namnet USTASHI, anförd av munkar och präster, vari även nunnor tog aktiv del. Offren led och dog för samvetsfrihetens sak. Det minsta vi kunna göra är att läsa vittnesbörden om deras lidanden. Klamrat häfte. 1953.