Predikningar. C. A. Lundin, Dahl, Truvé, Björk, Simpson m fl

Kategoriserad i: Eldsflammans antikvariat / Sambindningar

Pris: 80 kr

Utgiven:
Format: Halvfr band med marmorering
Sidor: 289

Beskrivning
1. Lundin, Karl A.: Barn efter köttet och barn efter löftet (Rom. 9:1-8). Predikan vid uppbyggelsekonferensen i Filadelfiakyrkan i Örebro, sept. 1925. 15 sid. 2. Gustavsson, Herbert: Några faror för den kristna tron. En jämförelse mellan de första kristna århundradena och vår tid. 1934. 36 sid. 3. Dahl, G.: De heligas förvandling. 1930. 19 sid. 4. Truvé, D:r T.: Kom ihåg! 1930. 14 sid. 5. Björk, O. L.: De andliga gåvorna. 1928. 32 sid. 6. Simpson, D:r A. B.: Den eviga vägen. 1929. 32 sid. 7. Fris, Rikard: Sjukdom och helbrägdagörelse. Ett ord i en alltid aktuell fråga. 1936. 29 sid. 8. Dahl, G.: Farorna och förmånerna av att leva i den yttersta tiden. 1932. 48 sid. 9. Hanson, Missionär Nils H.: Från fritänkare till missionär eller Min omvändelse. 1933. 32 sid. 10. Larsen, Sev.: Det högsta kärleksliv – Den största lycka. 1926. 32 sid

Beställ

Finns i lager! Beställ nu!

Antal:

Dela och berätta för någon om detta!