Andra besökare köper...

1. En andefylld kristen

O. Hallesby. Klamrat häfte. 1972.

2. Karisma och Guds Ord

Erik Bernspång. Pocket. 1975.

3. Urkristna kraftkällor

Lewi Pethrus. Om att söka ett rikare liv i Gud - och finna det!. Pocket. 1985.

4. Andens hela fullhet

Andrew Murray. Pocket. 1970.

5. Dop i Helig Ande och dess bibliska tecken

Alex Olovson. Klamrat häfte. 1967.

6. Livet i den Helige Ande

Michael Harper. Aktuella frågor om Andens dop, tungotal och gåvornas bruk m.m. besvarade. Klamrat häfte. 1969.

7. Den helige Andes gåva

J. E. Stiles. Pocket. 1975.

8. Dopet i den helige Ande

R. A. Torrey. Klamrat häfte. 1974.

9. Andens dop - en trosupptäckt

Stanley Sjöberg. Pocket. 1974.

10. Andeutgjutelsens tid

Karl-Erik Appelfeldt. Limhäftad. 2011.